Gut and Liver Immunopharmacology

De GLIPh Unit focust zich op onderzoek naar nieuwe therapieën voor darm- en leveraandoeningen. De pathogenese van chronisch lever- en darmlijden is gekenmerkt door een ontregelde immuunrespons en een continue opeenvolging van weefselschade en herstel wat gepaard gaat met bindweefselafzetting (fibrose) en pathologische nieuwbloedvatvorming (angiogenese). Onze groep heeft specifieke interesse in inflammatoire en angiogene pathways als target therapie voor lever- en darmziekten. Een specifieke interesse gaat ook uit naar de interactie tussen de lever en de darm. Beide organen zijn anatomisch verbonden via de enterohepatische circulatie en het hepatisch portaal systeem en niet zelden zal bij leverschade ook de darmfunctie beïnvloed worden en omgekeerd. De darm heeft een belangrijke barrièrefunctie waarbij essentiële nutriënten moeten worden opgenomen en schadelijke stoffen worden verhinderd ons lichaam binnen te dringen. De lever heeft een essentiële tolerogene rol tegenover de continue aanvoer van portale componenten uit de gastro-intestinale tractus. Het zijn typisch deze processen die verstoord zijn tijdens lever- en darmpathologie. Chronisch leverlijden gaat vaak gepaard met een verstoorde darmbarrière en specifieke leveraandoeningen zoals primair scleroserende cholangitis zijn vaak geassocieerd met ulceratieve colitis wat de interconnectie tussen beide organen benadrukt. Tot op heden is geen afdoende farmacologische behandeling voor chronisch leverlijden en geassocieerde darmpathologie. De GLIPh Unit onderzoekt interconnectieve pathways betrokken in deze pathologieën en hoe we farmacologisch kunnen ingrijpen op deze lever-darm as als therapie strategie.

 

Onderzoeksprojecten

Onderzoekcoördinator

Prof. dr. Lindsey Devisscher

Infrastructuur en techniek

De GLIPh unit maakt gebruik van in vitro en in vivo modellen om de humane situatie zo goed mogelijk te benaderen. Om onze resultaten te valideren en extrapoleren naar de klinische situatie maken we gebruik van humane stalen in collaboratie met de Hepatology Research Unit (dienst Interne Geneeskunde en Pediatrie).

In vitro assays In vivo muis modellen Routine technieken
 •  Commerciele cellijnen:
  • Human hepatoma cellijnen: HepG2, PLC, Hep3b, SNU423
  • Mouse hepatoma cellijnen: HEPA1-6, BWTG3
  • Human macrofaag cellijn: THP-1
  • Mouse macrofaag cellijn: RAW264-7
  • Mouse endotheel cellijn: MS1
 • Beenmerg-geïsoleerde macrofagen (muis)
 • Co-cultuur systemen
 •  Acetaminophen-geïnduceerd leverlijden
 • Niet-alcoholische leververvetting en hepatitis
 • Alcoholisch leverlijden
 • Cholestatisch leverlijden
 • Lever fibrosis/cirrhosis
 • Hepatocellulair carcinoma
 • Postoperatieve ileus
 • Intestinale barrière verstoring
 • Colitis
 • qRT-PCR
 • ELISA
 • Luminex
 • Western blotting
 • Histopathologie (voor lever- en darmziekten)
 • Immuunhistochemie
 • Flow cytometry en FACS
 • Isometrische gladde spier activiteit
 • Gastro-intestinale transit (fluorescentie via Genosmart camera)
 • 3H-acetylcholine vrijstelling (scintillatie telling)