Onderzoek naar farmacokinetiek en farmacodynamiek van geneesmiddelen in speciale patiëntenpopulaties

Voor meer informatie zie Engelse website

Onderzoekcoördinator

Prof. dr. Peter De Paepe