Anesthesie en perioperatieve geneeskunde

In English

De dienst Anesthesiologie en Perioperatieve Geneeskunde doet wetenschappelijke research op twee verschillende niveau’s. Enerzijds is er fundamenteel experimenteel onderzoek met de focus op de cardiale fysiologie, de cardiale elektrofysiologie, en farmacologie in een experimenteel diermodel. Het toegepaste klinische onderzoek richt zich in eerste instantie op het onderzoek van de menselijke fysiologie in de perioperatieve periode en hoe gegevens bekomen uit deze onderzoekslijn kunnen bijdragen tot een verbetering van de perioperatieve outcome. Daarnaast richt een deel van het klinisch onderzoek binnen de dienst zich ook op het ontwikkelen van farmacodynamische en farmacokinetische modellen voor de toediening van anesthetica. Tenslotte is de dienst sterk betrokken bij het uitvoeren van internationale multicenter studies rond perioperatieve geneeskunde.

Huidige projecten

 • Dynamische parameters van cardial vullingsstatus in de perioperatieve periode
 • Toepassing van Trial Sequential Analysis (TSA) in de perioperatieve literatuur
 • Effecten van Propofol en Sevoflurane op de hepatische bloeddoorstroming tijdens “Goal-Directed Hemodynamic Therapy”
 • Effecten van noradrenaline op de hepatische bloeddoorstroming tijdens “Goal-Directed Hemodynamic Therapy”
 • Effecten van Nitroglycerine op de hepatische bloeddoorstroming tijdens “Goal-Directed Hemodynamic Therapy”

 • Ontwikkeling van een predictiemodel voor het optreden van nierfalen na leverchirurgie.

 • Effecten van ephedrine en phenylephrine op cerebrale en spinale zuurstof saturatie gemeten “ Near-Infrared Spectroscopy”

 • Effecten van dobutamine en phenylephrine op cerebrale en spinale zuurstof saturatie gemeten “ Near-Infrared Spectroscopy”

 • Digitaal Patiënten Platform: toepassing in het chirurgisch dagziekenhuis

 • Evaluation of Applicability of Routinely Used Clinical Monitoring To Assess Right Ventricular Cardiac Performance

 • Effecten van psychologische factoren op de chronificatie van het pijn proces

 • Evaluatie van de nieuwe niet-invasieve pijn monitor: ANSPEC-PRO

 • Validatie van het Bispectral Index gecontroleerde Bayesian-Based Closed-Loop Systeem in verschillende omstandigheden

 • CO2 absorbens gebruik geëvalueerd aan de hand van “CO2 Mass Balances” in het cirkel ademhalingscircuit.

 • In Vitro testing van Memsorb, een nieuwe membraan CO2 Absorber, met het Zeus anesthesie apparaat

 • In Vivo Testing van Memsorb, een nieuwe membraan CO2 Absorber, gedurende “Target Controlled Low Flow Delivery” met het Zeus anesthesie apparaat

 • Desflurane verbruik aan equipotente concentrations met het Flow-i, Zeus, en het Aisys anesthesia apparaat gebruikt in “Target Controlled Low Flow Mode”

 • Invloed van de inspiratoire CO2 op de A-a gradient

Infrastructuur en technieken

 • Hemodynamische monitoring: druk catheters, transoesofagale echocardiografie
 • Diepte van anesthesie monitoring: BIS
 • Weefsel oxygenatie monitoring
 • Bloed flow meting