Basic and Translational Endocrinology

De Basic and Translational Endocrinology (BaTE) groep bestudeert de signaaltransductie van geslachtshormonen in niet-reproductieve organen, waaronder lever en bot. Door muismodellen van deficiënte geslachtshormoonwerking te combineren met transcriptoom- en cistroomanalyses, trachten we te begrijpen hoe de geslachtshormonen en hun receptoren fysiologische processen in metabolisme en bot beïnvloeden, en hoe deze regulering evolueert in klinisch relevante situaties zoals niet-alcoholische steatohepatitis en transgendertherapie.

Infrastructuur & technieken

Muiskweek, PCR, qRT-PCR, western blot, ELISA, immunohistochemie, cistroom- en transcriptoomanalyses

Team

Onderzoekscoördinator : Prof. Dr. Vanessa Dubois

Contact

Prof. Dr. Vanessa Dubois

Basic and Tanslational Endocrinology (BaTE)

Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent

Campus UZ Gent, Blok B, Route 36

Corneel Heymanslaan 10

B-9000 Gent

Email