Opleidingen

   Klassikale opleidingen

   De Cel Biostatistiek organiseert jaarlijks meerdere lessenreeksen rond het werken in statistische software en het uitvoeren van statistische analyses, met als doelpubliek onderzoekers van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het UZ Gent.

   Elk van onderstaande cursussen wordt erkend als Specialist Course door de UGent Doctoral School. Bij verzoek om financiering, dient de aanvraag voor erkenning ten laatste 1 maand vóór aanvang van de cursus te gebeuren. Onze cursussen zijn ook opgenomen in het Faculty Research Training Program van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

   Meer informatie over onze cursussen is beschikbaar via onderstaande links. Voor vragen over de inhoud van een cursus kan je terecht bij de lesgever via statcel@ugent.be. Voor administratieve vragen kan je het secretariaat contacteren via secr.biostatistiek@UGent.be.

    

   Starten met R: februari – maart 2024 (volzet) en oktober – november 2024

   Zou je als onderzoeker in de gezondheidswetenschappen graag je analyses op reproduceerbare wijze uitvoeren en rapporteren? Zou je graag je resultaten visualiseren in figuren van hoge kwaliteit? Lijkt het je wel wat om te leren programmeren in R, maar weet je niet zo goed hoe daaraan te beginnen? Dan is deze cursus iets voor jou.

    

   Data management and data transformations in SPSS: november – december 2023

   Deze beginnerscursus richt zich tot onderzoekers die hun data klaar willen maken voor analyse in SPSS. Er komen geen statistische analyses aan bod tijdens deze cursus. Wel zien we hoe we data kunnen importeren (vanuit REDCap of Excel), sorteren, samenvoegen, herstructureren, selecteren … Daarnaast zien we hoe we variabelen kunnen labelen, sorteren, hercoderen, berekenen, samenvoegen ... Tot slot komen ook berekeningen met kalenderdata en bewerkingen van tekstvariabelen aan bod.

    

   Statistical analysis of longitudinal continuous data in SPSS: april – mei 2024

   Deze meer geavanceerde cursus is bestemd voor onderzoekers die data met herhaalde metingen over de tijd van een continue response variabele wensen te analyseren. Linear mixed models worden hiertoe uitvoerig besproken, zowel covariance pattern models als random coefficients models komen aan bod. In deze lessenreeks wordt niet louter de theorie aangestipt, maar gaat er veel aandacht naar de praktische uitvoering van de analyses in SPSS (zowel met de point & click interface als via de syntax), de interpretatie van de resultaten en de rapportering van de analyse. De interactieve lessen in kleine groep laten toe om vragen over je eigen onderzoek te stellen.

    

   Machine learning essentials: 2024

   Deze nieuwe seminar (in aanmaak) over machine learning is bedoeld voor onderzoekers die hun kennis willen vergroten op het gebied van machine learning en de toepassing ervan binnen hun eigen vakgebied. In de seminar leggen we de nadruk op de basisconcepten van machine learning, zodat deelnemers in staat zullen zijn om literatuur en onderzoek, dat gebruik maakt van machine learning-methoden, te beoordelen en te begrijpen binnen hun vakgebied. We zullen de focus leggen op het opbouwen van een intuïtief begrip en niet zozeer ingaan op de achterliggende wiskundige details.

   De seminar zal doorgaan in het tweede semester op het UZ Gent. De specifieke datum en exacte locatie zullen later worden bekendgemaakt. Meer info rond erkenning door de Doctoral School volgt ook later.

   E-learning

   De Cel Biostatistiek en het Lerend Netwerk Lesgevers Statistiek hebben een Ufora-pagina "E-learning Statistiek" ontwikkeld ter ondersteuning van het onderwijs aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het begeleiden en/of uitwerken van masterproeven.

   Studenten, maar ook (co)promotoren, begeleiders van masterproeven of onderzoekers binnen de faculteit of het UZ Gent kunnen hier terecht voor een online overzicht met de meest voorkomende, basis statistische methoden binnen de onderzoeksdomeinen van de faculteit. De e-learning pagina bevat onder meer een toetsvinder, praktisch uitgewerkte cases voor basismethoden in zowel SPSS als R, en een uitgewerkt gamma aan 'good practices'.

   Alle leden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben automatisch toegang tot Ufora E-learning pagina: E-Learning Statistiek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - Statistics Faculty of Medicine and Health Sciences - DX00115.

    

   De Ufora-pagina’s van eerder georganiseerde, klassikale opleidingen zijn vrij beschikbaar op Ufora via ‘Ontdekken'. Je kan jezelf inschrijven voor volgende cursussen: 

   • Statistical analysis of longitudinal continuous outcome data in SPSS – STATLONG
   • Regressiemodellen voor niet-continue data in SPSS – Regressie_niet-continue_data_SPSS
   • Data management and data transformations in SPSS – Data_SPSS