Werking

Onderzoek en klinische studies

Ondersteuning op maat voor personeelsleden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het UZ Gent kan aangevraagd worden via . Voor de vlotte verwerking van aanvragen, dient rekening gehouden te worden met volgende punten:

  • De onderzoeker schetst bij een eerste aanvraag kort de reden hiertoe en in welke fase het onderzoek/de studie zich bevindt.
  • In de aanvraag wordt reeds vermeld op welke dagen/momenten de onderzoeker zich gemakkelijk kan vrijmaken, rekening houdend met een wachttijd van gemiddeld 2 weken.

Ondersteuning van Masterscripties

Recent werd door de Cel Biostatistiek en het Lerend Netwerk Lesgevers Statistiek een Ufora-pagina "E-learning Statistiek" ontwikkeld ter ondersteuning van het onderwijs aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het begeleiden en/of uitwerken van masterproeven. Studenten, maar ook (co)promotoren, begeleiders van masterproeven of onderzoekers binnen de faculteit of het UZ Gent, kunnen hier terecht voor een online overzicht met de meest voorkomende, basis statistische methoden binnen de onderzoeksdomeinen van de faculteit. De e-learning pagina bevat onder meer een toetsvinder, praktisch uitgewerkte cases voor basismethoden in zowel SPSS als R, en een uitgewerkt gamma aan 'good practices'. Alle leden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben automatisch toegang tot Ufora E-learning pagina: E-Learning Statistiek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - Statistics Faculty of Medicine and Health Sciences - DX00115.

 

Mochten na het consulteren van deze Ufora E-learning site en cursusmateriaal van eerder gevolgde lessen rond statistische dataverwerking er nog onopgeloste vragen blijven, omwille van:

  • het ontbreken van de benodigde statistische methodologie binnen de nog in opbouw zijnde Ufora E-learning pagina in het kader van een specifieke masterproef
  • de complexiteit van uw specifieke design of onderzoeksvraag
  • vragen omtrent het design van een nog op te starten prospectieve studie

dan kan de Cel Biostatistiek door (co)promotoren, begeleiders of studenten geconsulteerd worden voor statistische ondersteuning bij de begeleiding van masterproeven via statcel.thesis@ugent.be. De aanvraag bevat de naam en richting van de student, en de naam en vakgroep van de (co)promotor of begeleider. Minstens één persoon behoort tot de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of het UZ Gent.

De (co)promotor of begeleider is aanwezig tijdens elk overleg met de Cel Biostatistiek. De student neemt de (co)promotor of begeleider op in alle e-mailverkeer met de Cel Biostatistiek.