Faciliteiten voor studenten en medewerkers n.a.v. de oorlog in Oekraïne

Bericht faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Binnen de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen wordt met afschuw gekeken naar de humane catastrofe die zich afspeelt in Oekraïne waar de Russische agressor zich ook tegen de burger bevolking keert met heel veel slachtoffers als gevolg. De vele doden en gewonden, de mensen die ter plaatse in de meest penibele omstandigheden achterblijven en de miljoenen vluchtelingen zijn allemaal slachtoffers van deze inhumane agressie.

Als kloppend hart van de UGent wil de faculteit haar betrokkenheid bij de studenten en medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks geïmpacteerd worden door dit conflict in Oekraïne expliciet benadrukken en inzetten op maximale dienstverlening naar deze groepen.

Zoals ook reeds door de rector van UGent werd gesteld, dienen Russische academici en studenten die zich niét achter deze inval scharen, niet gestraft maar wel expliciet gewaardeerd en gesteund te worden. "Niet alle Russen, en dus ook niet Rusland als geheel, zijn verantwoordelijk voor wat er momenteel gebeurt. Bijgevolg zou het onjuist en ook ongepast zijn om in algemene termen te spreken over acties van 'de Russen' en/of 'Rusland'. Stigmatisering van een land als zodanig en/of van al zijn inwoners moet worden vermeden. Aan een universiteit als de onze, waar respect voor mensen ongeacht hun afkomst belangrijk is, vraagt ook deze situatie van ons genuanceerd denken en communiceren."

De faculteit wil dan ook alles in het werk stellen om Oekraïense, Wit-Russische én Russische studenten en medewerkers alle mogelijke faciliteiten te bieden in deze beproefde periode, zowel op vlak van praktische ondersteuning als op dat van het algemeen welzijn.De faculteit heeft daartoe alle informatie en faciliteiten gebundeld op één website. Het betreft hier zowel faciliteiten op niveau van de instelling als op niveau van de faculteit.

Voor alle bijkomende vragen waar op de onderstaande webpagina's  geen antwoord gevonden wordt, kan men terecht op volgend mailadres: Ukrainefge@ugent.be

Diverse UGent’ers hebben inmiddels acties opgezet voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne die op deze pagina terug te vinden zijn. Ook vanuit medewerkers van de faculteit / UZGent werden een aantal acties op het getouw gezet waarvoor de faculteit haar expliciete steun geeft.

Als faculteit willen we meer dan ooit haar DNA Samen, Betrokken en Integer waarmaken en er zijn voor onze studenten en collega’s die ons nodig hebben. Aarzel dan ook niet om ons te contacteren bij vragen, noden of bezorgdheden.

Links