Opleidingen

De Cel Biostatistiek stelt zich ook tot doel om cursussen te organiseren die inspelen op de noden van de personeelsleden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het UZ Gent.

Verscheidene lessenreeksen worden op jaarlijkse basis aangeboden vanuit de Cel Biostatistiek. Meer informatie omtrent volgende edities en inschrijvingsmodules zijn beschikbaar via onderstaande links. Voor cursussen die reeds volzet zijn, of waarvoor nog geen nieuwe data gekend zijn, kan u uw interesse voor deelname kenbaar maken via een wachtlijst.

 

Daarnaast wordt ook de specialist course “Start using R”, georganiseerd door de Cel Biostatistiek, in samenwerking met de Doctoral School of Life Sciences and Medicine. Voor meer informatie en inschrijven:
https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/specialistcourses/lsm/start-using-r-for-health-scientists-2021.htm 

De Doctoral School of Life Sciences and Medicine organiseert eveneens, in samenwerking met het Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent (KCGG) en de Cel Biostatistiek, de specialist course “Conducting and publishing a systematic review and meta-analysis”. Voor meer informatie en inschrijven:
https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/specialistcourses/lsm/conducting-systematic-review-meta-analysis.htm

Tenslotte, organiseert de Cel Biostatistiek in samenwerking met Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent (KCGG) Blits informatiesessies omtrent statistische toetsen. Deze korte sessies zijn gericht naar zowel studenten als personeel. Meer info vindt u via: http://www.kcgg.ugent.be/studenten/blits/

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze opleidingen kan u terecht bij statcel@ugent.be en voor administratieve vragen kan u terecht bij secr.biostatistiek@ugent.be.