Werking

Onderzoek en klinische studies

Ondersteuning op maat voor personeelsleden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het UZ Gent kan aangevraagd worden via . Voor de vlotte verwerking van aanvragen, dient rekening gehouden te worden met volgende punten:

  • De onderzoeker schetst bij een eerste aanvraag kort de reden hiertoe en in welke fase het onderzoek/de studie zich bevindt.
  • In de aanvraag wordt reeds vermeld op welke dagen/momenten de onderzoeker zich gemakkelijk kan vrijmaken, rekening houdend met een wachttijd van gemiddeld 2 weken.

Ondersteuning van Masterscripties

De Cel Biostatistiek kan door (co)promotoren of begeleiders geconsulteerd worden voor statistische ondersteuning in hun begeleiding van Masterscripties. Vooreerst dient de student de eigen cursus grondig te herbekijken. De (co)promotor of begeleider van de masterproef oordeelt vervolgens dat het wenselijk is om bijkomende ondersteuning aan te vragen bij de Cel Biostatistiek. De (co)promotor of begeleider is aanwezig tijdens elk overleg met de Cel Biostatistiek.

Ondersteuning in het kader van masterproeven kan aangevraagd worden via statcel.thesis@ugent.be. De aanvraag bevat de naam en richting van de student, en de naam en vakgroep van de (co)promotor of begeleider. Minstens één persoon behoort tot de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of het UZ Gent.

De student neemt de (co)promotor of begeleider op in alle e-mailverkeer met de Cel Biostatistiek.