Blended Learning, Actieve werkvormen

Er bestaan verschillende activerende werkvormen zoals vb. Blended Learning. Dit is de combinatie van face-to-face onderwijs met online leeractiviteiten. Deze aanpak geeft de studenten de ruimte tot meer zelfstandig en interactief leren en laat de lesgevers ook toe om het aantal hoorcolleges te reduceren.

Actieve werkvormen

Blended learning

Blended learning is geen doel op zich. Het is een middel om tegemoet te komen aan specifieke noden van lesgevers.

  • Heb je als lesgever te kampen met:
    • te lage slaagcijfers?
    • te grote groepen om individueel feedback te geven?
    • studenten met een te groot verschil in voorkennis?
  • Heb je binnen jouw lespraktijk nood aan meer interactie of feedback?
  • Wil je jouw studenten beter voorbereiden op de les of hun kennisniveau voor/tijdens/na de les meer toetsen?

Waarom kan blended learning voor jouw lespraktijk een meerwaarde zijn? Plaats hierbij ook steeds voorop welke leerdoelen je wil bereiken. De optimale 'blend' is immers afhankelijk van de inhoud en de leerdoelen, van de doelgroep en de context en van de beschikbare technologieën.

Op de website van het ICTO vindt u hierover nog meer inhoudelijke input.

Naast de uitgebreide ondersteuning en informatie bij DICT kan u ook aan onze faculteit specifiek materiaal uitlenen om uw lessenreeks op een interactieve manier op te zetten.