Masterproefbeoordelingsproces

samen werken aan een masterproef

 

Een student coachen doorheen het masterproeftraject vraagt elke keer opnieuw aandacht van de promotor voor goede afspraken rond planning, begeleiding en beoordeling en dit alles afgestemd op de eigenheid van de masterproefstudent. Het facultair " Profiel van de masterproefstudent en de promotor" verduidelijkt de verantwoordelijkheden van beide rollen. Het boekje " Begeleiding masterproeven in beeld" omvat een bundeling van ervaringen en ideeën rond begeleidings- en beoordelingsstrategieën.