Train the Trainer

Stilstaan bij het begrip "werkplekleren":

- aandacht hebben voor het formuleren van leerdoelen

- feedback geven

- het aanleren van vaardigheden

- het voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken

zijn topics die in de Train the Trainer modules aan bod komen.

 

 

De basismodule (in de opleiding Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) is nog steeds lopende met vervolgmodules.

Meer informatie: train the trainer