Historiek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Woord van de Decaan

De faculteit Geneeskunde was samen met de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechten en Wetenschappen, één van de 4 stichtende faculteiten van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent in 1817 en bestaat nog steeds en hoe!

Onze benaming is ondertussen wel veranderd in faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, maar onze leidinggevende rol, regionaal, nationaal en internationaal is er zeker niet op achteruit gegaan. We verschaffen een hele waaier aan opleidingen naast de traditionele arts- en tandartsopleiding, met name in de lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, medisch- sociale wetenschappen (opties verplegingswetenschap, beheer en beleid van verzorgingsinstellingen en gezondheidsvoorlichting, -opvoeding en -bevordering), logopedie en audiologie en als laatste in de rij, momenteel met de grootste instroom aan generatiestudenten, de biomedische wetenschappen. Onze faculteit heeft om deze redenen een zeer kleurrijke samenstelling aan personeelsleden, althans indien we de diploma's van onze professoren, assistenten en wetenschappelijke medewerkers bekijken. Dit schept een zeer vruchtbare voedingsbodem voor een brede multidisciplinaire uitdieping van ons wetenschappelijk onderzoek en een adequate invulling van onze onderwijstaken.

Onze faculteit telt het grootste aantal professoren (200) wat uiteraard gedeeltelijk te maken heeft met de nauwe relatie met het Universitair Ziekenhuis. Ons Universitair Ziekenhuis is, op één na, het grootste van België, heeft een gezonde financiële structuur (wat momenteel niet evident is) en biedt de meest gespecialiseerde zorgen aan in alle medische disciplines, naast zijn rol in de tweede lijnsgezondheidszorg.

Ook na het behalen van het diploma van arts, tandarts, licentiaat, kunnen de afgestudeerden nog terecht bij ons voor postgraduaat onderwijs en permanente vorming. Van 17 tot 77 jaar kan men bij ons terecht voor scholing en bijscholing. Onze faculteit tracht een zeer dynamische instelling te zijn, die inpikt op wat er actueel gebeurt in onze maatschappij en dit niet alleen wat de strikte gezondheidszorg betreft.

Wij hopen dat we de doelstellingen die we ons gesteld hebben, met name top-geneeskunde aan te bieden, degelijk en actueel onderwijs te verstrekken en spitswetenschappelijk onderzoek te doen, zullen kunnen blijven realiseren met de hulp van onze ZAP-, AAP- en ATP-leden, en de studenten, onze toekomstige professoren en collega's.