Commissie Internationalisering

De Facultaire Commissie Internationalisering Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FCIGG) behartigt de belangen en kwaliteitsborging van elke vorm van internationalisering van alle opleidingen van de faculteit en dit zowel voor de studenten als voor de docenten. De FCIGG vervult een centrale rol in het uitwerken van operationele doelstellingen op vlak van internationalisering en interculturele competenties.

Samenstelling FCIGG

Contact

Corneel Heymanslaan 10, 3K3, 9000 Gent