Vergaderdata Commissie voor Medische Ethiek

Bij indiening van een aanvraag voor onderzoek moet er geen rekening gehouden worden met de vergaderdata van de algemene vergadering van de Commissie voor Medische Ethiek.

Sinds de wet van 7 mei 2004 is de werkwijze van de Commissie voor Medische Ethiek aangepast.
Van zodra een ingediende aanvraag ontvankelijk verklaard wordt begint de procedure te lopen.
Enkel bij onduidelijkheid zal een aanvraag besproken worden op een vergadering.De Commissie voor Medische Ethiek van het UZ Gent heeft namelijk naast zijn maandelijkse vergadering ook nog een wekelijkse subcommissie vergadering waarop de aanvraag van studies indien nodig kan besproken worden.

Vergaderdata algemene vergadering ethisch comité

3de en 4de kwartaal 2019:

 • Dinsdag 20 augustus 2019
 • Dinsdag 17 september 2019
 • Dinsdag 15 oktober 2019
 • Dinsdag 19 november 2019
 • Dinsdag 17 december 2019

2020:

 • Dinsdag 21 januari 2020
 • Dinsdag 18 februari 2020
 • Dinsdag 17 maart 2020
 • Dinsdag 21 april 2020
 • Dinsdag 19 mei 2020
 • Dinsdag 16 juni 2020
 • Dinsdag 18 augustus 2020
 • Dinsdag 15 september 2020
 • Dinsdag 20 oktober 2020
 • Dinsdag 17 november 2020
 • Dinsdag 15 december 2020