Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair onderzoeksbeleid. Als leidraad werd een Strategisch Beleidsplan Onderzoek FGE 2018-2022 uitgeschreven voor iedereen aan de faculteit die met onderzoek is begaan.

Raadpleeg de CWO-verslagen hier.

Samenstelling

Voorzitters

Leden

Contact

Beleidsmedewerker onderzoek: Charlotte Crokaerts