Faculteitsraad

De faculteitsraad is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, het onderzoek en het dienstbetoon aan derden evenals voor alle aangelegenheden die de werking van de faculteit beïnvloeden of bepalen.

Documenten faculteitsraad

Agenda en verslagen zijn te vinden op de SharePoint site van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen http://sharepoint.ugent.be/start/GE (OPGELET: Voorbereidende documenten zijn ter inzage bij mevr. Joke Vanden Broecke, 3K3, decanaat)

Data Faculteitsraden academiejaar 2023-2024

 • woensdag 11 oktober 2023
 • woensdag 15 november 2023
 • woensdag 13 december 2023
 • woensdag 17 januari 2024
 • woensdag 21 februari 2024
 • woensdag 20 maart 2024
 • woensdag 24 april 2024
 • woensdag 22 mei 2024
 • woensdag 12 juni 2024
 • woensdag 3 juli 2024
 • woensdag 11 september 2024