De Vlaamse Scriptieprijs

Wat?

SCIMINGO is een Vlaamse non-profitorganisatie die zich als structurele partner van de Vlaamse overheid actief inzet voor wetenschapscommunicatie.
Daarbij beogen ze ook om kwaliteitsvolle eindwerken van jong afgestudeerden onder de aandacht te plaatsen bij pers en media en bij uitbreiding bij het brede publiek. Hiertoe werd de Vlaamse Scriptieprijs in het leven geroepen, een prijs die openstaat voor studenten uit alle opleidingen uit het hoger onderwijs.

Naast deze Vlaamse Scriptieprijs werd ook de Vlaamse Scriptiebank in leven geroepen waarop deze eindwerken kunnen geraadpleegd worden alsook de Vlaamse Scriptiekrant (een gratis uitgave over nieuwswaardige inzendingen).

Voor het uitreiken van de scriptieprijzen werkt SCIMINGO samen met andere partners zoals EOS, Klasse, AGORIA en uiteraard met de pers. Door samen te werken met die partners vinden steeds meer scripties ook hun weg naar een journalistieke publicatie.

Naast de Vlaamse Scriptieprijs, worden ook nog enkele ‘deelprijzen’ uitgereikt door SCIMINGO waardoor volgende prijzen ook mogelijks interessant kunnen zijn voor de studenten van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen:

Ook voor PhD-studenten worden er diverse initiatieven aangeboden door SCIMINGO zoals de Vlaamse PhD-cup en Wetenschap uitgedokterd.

Hoe deelnemen?

Jaarlijks wordt de Vlaamse Scriptieprijs uitgereikt aan afgestudeerden tussen 2 oktober jaar X-1 en 1 oktober jaar X die succesvol een bachelor-of masterproef afwerkten aan een Vlaamse Universiteit of Hogeschool kunnen deelnemen. Deelname kan tot uiterlijk 1 oktober jaar X.
Vb. studenten die afstudeerden tussen 2 oktober 2022 en 1 oktober 2023 kunnen hun scriptie indienen tegen 1 oktober 2023.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om de bevindingen van de scriptie in een vlot Nederlandstalig journalistiek artikel te gieten van max. 1000 woorden. Dit kan eventueel opgesmukt worden met foto’s, grafieken of andere illustraties. Dit artikel wordt samen met de scriptie opgeladen op de website van SCIMINGO.
Gedetailleerde informatie over werkwijze en timing kan via deze link teruggevonden worden.
Het is belangrijk dat dit journalistiek artikel goed geschreven is, tips voor het schrijven van dit artikel kunnen online geconsulteerd worden. 

Maatschappelijke outreach in de masterproef

Vanaf academiejaar 2022-2023 wordt aan alle studenten in de faculteit gevraagd om een populariserende samenvatting te maken van hun masterproefonderzoek om de vergaarde kennis en inzichten ook toegankelijk te maken voor het brede publiek. Studenten kunnen als alternatief voor deze populariserende samenvatting er - in overleg met de promotor- ook voor kiezen om met behulp van andere tools een maatschappelijke vertaalslag te maken.

Eén van deze alternatieven zou erin kunnen bestaan om een beperkte groep studenten te stimuleren om een journalistiek artikel te laten schrijven in functie van de deelname aan de Vlaamse scriptieprijs. Hiertoe wordt gevraagd aan de promotoren van de masterproeven uit de faculteit om zelf jaarlijks een screening te doen van het masterproefonderzoek van de studenten die ze begeleiden en na te gaan of specifiek onderzoek zich leent om aan te melden voor de Vlaamse Scriptieprijs. Ook de studenten zelf zullen hierover geïnformeerd worden en kunnen tevens het initiatief nemen om hieraan deel te nemen, weliswaar ook in overleg met de promotor.

Meer weten?

Vragen?

Anne.Magherman@UGent.be