Selectie

Het Honours Programme Education richt zich tot excellente, gemotiveerde en communicatieve studenten. Daarom vindt er voorafgaand aan de toelating een selectieprocedure plaats.

Selectiecriteria:

Voor toelating tot het Honours Programme Education gelden volgende selectiecriteria:

 • Je bent ingeschreven als studenten aan de Universiteit Gent, faculteit Diergeneeskunde, Farmacie, Wetenschappen of Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
 • Je behaalt goede studieresultaten
 • Je hebt voldoende studievoortgang
 • Je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie en de honoursactiviteiten
 • Je hebt een brede intellectuele belangstelling
 • Je hebt in staat een realistische studieplanning te maken
 • Je beschikt over voldoende sociale vaardigheden
 • Je kan goed omgaan met stress en deadlines
 • Je hebt bereid tot extra inzet en tot het verleggen van je grenzen

Selectieprocedure

Gezien aan studenten gevraagd wordt om practica te begeleiden, dienen deze studenten uiteraard ook zelf over de vakinhoudelijke kennis te beschikken. Hierdoor komen enkel studenten in aanmerking die één van volgende opleidingsonderdelen reeds gevolgd (zullen) hebben:

Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen:

Faculteit Farmaceutische wetenschappen:

Faculteit Diergeneeskunde:

Faculteit Wetenschappen

Aanmelden

Je stuurt een mail naar hpeducation@ugent.be met de volgende gegevens/documenten:

 • Je motivatiebrief
 • Je studieresultaten tot nu toe (puntenbrieven via Oasis)
 • Je curriculum Vitae

Selectie-interview

Een selectiecommissie beslist of je al dan niet wordt uitgenodigd voor een gesprek.
Na het gesprek beslist de commissie of je al dan niet toegelaten wordt.

Deadline:

Deze documenten dien je te bezorgen voor de paasvakantie van het huidig academiejaar.