Voor wie?

Het Honours Programme in Life Sciences is bedoeld voor studenten die extra getalenteerd, gemotiveerd en geëngageerd zijn. Het is een interdisciplinair en gevarieerd Honours Programme, waarin verbreding en verdieping in wetenschappelijk onderzoek aangeboden wordt aan excellente studenten.

Ben je gebeten door wetenschap en wil je kennis maken met wetenschappelijk onderzoek? Zin om je te verdiepen in een onderwerp waar je een bijzondere interesse voor hebt? Kijk dan hieronder of je in aanmerking komt voor de selectieprocedure van het Honours Programme in Life Sciences: 'Breaking Frontiers'.

Selectiecriteria

Voor toelating tot het Honours Programme in Life Sciences gelden volgende selectiecriteria:

 • je bent ingeschreven als student aan de Universiteit Gent, faculteit Diergeneeskunde, Farmacie of Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • je haalt goede studieresultaten: je behoort tot de beste 15% (geneeskunde) / 20% (farmacie, diergeneeskunde) van het cohort van je opleiding
 • je hebt voldoende studievoortgang
 • je hebt voldoende kennis van de Engelse taal of je bent bereid om je kennis bij te werken
 • je bent gemotiveerd om je in te zetten voor je studie en de honoursactiviteiten
 • je hebt een brede intellectuele belangstelling
 • je bent in staat een realistische studieplanning te maken
 • je beschikt over voldoende sociale vaardigheden
 • je kan goed omgaan met stress en deadlines
 • je bent bereid tot extra inzet en tot het verleggen van je grenzen

Selectieprocedure

Voor het Honours Programme in Life Sciences: Breaking Frontiers wordt je PERSOONLIJK uitgenodigd indien je in aanmerking komt voor de selectie. Je kan voor dit Honours Programme dus niet zelf appliqueren, enkel geselecteerde studenten kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

Geselecteerde tweede bachelor studenten (uitzondering voor faculteit Diergeneeskunde: derde bachelor studenten) ontvangen midden februari meer informatie over hun kandidatuur per mail. Volgende gegevens en documenten zijn van belang:

 • Aanmeldingsformulier
 • Curriculum vitae
 • Engelstalige motivatiebrief waarin je beschrijft waarom je wil deelnemen aan het Honours Programme in Life Sciences.
 • Top 3 van de projecten die je voorkeur dragen (meer informatie over de verschillende projecten zijn te vinden op de Ufora-infosite van de opleiding.

Na het indienen van de kandidatuur word je uitgenodigd op een selectiegesprek (op Dies Natalies, midden maart). Hierbij beslist een driekoppige jury of je al dan niet toelating krijgt tot het Honours Programme.

Vragen?

Contacteer