Wat te doen bij overlap van examens ? Bij afwezigheid op een examen ?

In geval van overlap bij examens omwille van GIT / keuzevakken

Heb je omwille van een GIT-traject of keuzevakken twee examens die overlappen in je examenrooster (= twee examens op dezelfde dag of een examen ’s avonds gevolgd door een examen de volgende dag ’s ochtends), dan kan je voor één van beide examens een aanvraag indienen voor een inhaalexamen. De te volgen procedure wordt vermeld op de infosite van je opleiding (Ufora).

De deadlines voor aanvragen zijn:

  • Uiterlijk op 8 december 2023 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • Uiterlijk op 26 april 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • Uiterlijk op 2 augustus 2024 voor de tweedekansexamenperiode

Wens je geen inhaalexamen aan te vragen, dan hoef je hiervoor niets te melden.

Bij gegronde afwezigheid (o.a. ziekte/ongeval)

THEORETISCH EXAMEN 

  1. Meld via e-mail je afwezigheid (en uiterlijk op de dag  van het examen/evaluatie) en bezorg binnen de drie werkdagen je geldig medisch attest aan:

  2. Vermeld in je e-mail of je al dan niet een inhaalexamen wenst. Vervolgens word je op de hoogte gebracht van verdere afspraken (datum, tijdstip,...) omtrent het inhaalexamen.
  3. Breng op de dag van het inhaalexamen zeker je origineel afwezigheidsattest mee.

PRAKTIJKEXAMEN

Voor praktijkexamens kunnen aparte richtlijnen gelden voor het doorgeven van afwezigheid.
Gelieve de Ufora infosite van jouw opleiding te raadplegen voor meer specifieke informatie.

Wat is een geldig ziektebriefje?

Ben je ziek of heb je een ongeval gehad, dan moet je een medisch attest indienen van een arts die verklaart dat hij/zij jou ten laatste op de dag van het gemiste examen of evaluatiemoment (bv. niet-periodegebonden evaluatie bij practica en oefeningen waar aanwezigheid vereist is) effectief heeft onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld.

Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (dixit-attest) of een attest dat na het begin van je ziekte of ongeval geschreven werd (post factumattest) is niet geldig.

Een medisch attest over het beoefenen van sportactiviteiten moet in detail vermelden welke bewegingen je niet mag doen.

Indien je niet wenst deel te nemen aan een examen

Als je om andere redenen dan hierboven vermeld besluit om aan één of meerdere examens niet deel te nemen, dan gelden volgende richtlijnen:

  1. Meld via e-mail je afwezig vóór de aanvang van het examen aan de verantwoordelijke lesgever.
  2. In dit geval heb je geen recht op een inhaalexamen.