Starttoets (Verplichte ijkingstoets) Biomedische wetenschappen

Wat?

De starttoets Biomedische wetenschappen, ook wel verplichte ijkingtoets Biomedische wetenschappen genoemd, is een oriënteringsproef bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kan je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding te starten.

Verplicht?

Ja, deelname is verplicht om te kunnen inschrijven voor de opleiding Biomedische wetenschappen. Het resultaat dat je behaalt, is echter niet bindend. Dat wil zeggen dat de universiteit jouw inschrijving niet kan weigeren op basis van jouw score (zelfs als je niet geslaagd bent). Het gaat hier dus niet over een toelatingsexamen. Maar: als je niet slaagt voor de starttoets zal jou wel een verplicht remediëringstraject opgelegd worden.

Er zijn enkele uitzonderingen op verplichte deelname aan de start-/ijkingstoets.

Heb je niet deelgenomen aan de starttoets (ijkingstoets) en val je niet onder één van deze uitzonderingen, dan kan je een gemotiveerde aanvraag tot inschrijving indienen.

Data en inschrijving

Je kan op volgende momenten deelnemen aan de starttoets (ijkingstoets) Biomedische Wetenschappen:

  • 3 juli 2023; deadline voor inschrijven is 15 juni 2023
  • 26 augustus 2023; deadline voor inschrijven is 15 augustus 2023

Verdere praktische info vind je op www.ijkingstoets.be.

Inhoud

De starttoets (verplichte ijkingtoets) bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 4 à 5 uur wiskunde en 1 uur chemie. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
  • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuren en basen, redoxreacties, kinetiek en organische stofklassen
  • Basisvaardigheden: interpreteren van grafische voorstellingen

Voorbereiding

Je kan je voorbereiden op de starttoets (verplichte ijkingtoets) via vragen uit voorgaande gelijkaardige toetsen.

Resultaat

Je krijgt jouw resultaat via mail ten laatste zeven dagen na het afleggen van de starttoets (verplichte ijkingtoets). Naast jouw persoonlijk resultaat ontvang je ook info over hoe je scoorde t.o.v. de andere deelnemers. Je krijgt dan ook een inschatting van je academische, wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Wat erna?

Ben je geslaagd voor de starttoets?
Proficiat, dan heb je bewezen dat je over voldoende academisch potentieel én de nodige wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden beschikt om de opleiding Biomedische wetenschappen te starten. Slagen voor de ijkingstoets betekent dat je voldoende basiskennis hebt om te starten aan de opleiding, op een goede manier omgaan met een grote hoeveelheid nieuwe leerstof blijft noodzakelijk!

Ben je niet geslaagd voor de starttoets?
Uit jouw resultaat blijkt dat je momenteel nog niet beschikt over voldoende basiskennis om te starten aan de opleiding. Je zal een verplicht remediëringstraject moeten volgen voor wiskunde en/of chemie. Dit doe je bij voorkeur voor de start van het academiejaar. Lees hier alles over het remediëringstraject en hoe je hiervoor moet inschrijven.

Bovendien kan je steeds gedurende het volledige academiejaar terecht bij het monitoraat van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (geslaagd of niet geslaagd voor de verplichte ijkingstoets) voor een meer gepersonaliseerde begeleiding bij het verwerken van de leerinhoud van de vakken wiskunde, chemie en fysica.

Contact

starttoets.bmw@UGent.be