Afwezig op een examen

In geval van overlap bij examens omwille van GIT / keuzevakken

Studenten die omwille van GIT-traject of keuzevakken met overlap zitten in het examenrooster, dienen hun aanvraag tot inhaalexamen in bij de lesgever met cc naar het examensecretariaat van de opleiding.
De contactgegevens van de lesgevers vind je in het UGent telefoonboek.

De deadlines voor aanvragen zijn:

  • Uiterlijk op 11 december 2020 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • Uiterlijk op 30 april 2021 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • Uiterlijk op 6 augustus 2021 voor de tweedekansexamenperiode

Latere aanvragen zijn niet ontvankelijk.

Studenten die bij overlap van examens geen inhaalexamen wensen, hoeven hiervoor niets te melden.

Bij gegronde afwezigheid (o.a. ziekte/ongeval)

THEORETISCH EXAMEN 

  1. Meld je gegronde afwezigheid vòòr aanvang van het examen
  1. Bezorg binnen de drie werkdagen je geldig* medisch attest (gedateerd de dag van het examen) naar dezelfde personen uit stap 1 (verantwoordelijk lesgever met in cc fsa.ge@UGent.be, voor Geneeskunde verantwoordelijk lesgever, fsa.ge@ugent.be en geneeskunde@ugent.be en voor LOBW en Revaki enkel het examensecretariaat van de opleiding).
    *Een medisch attest is enkel geldig als het door een arts is uitgeschreven op de dag van ziekte of ongeval. Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (“dixit-attest”) of een attest dat na je ziekte of ongeval geschreven werd (“post factumattest”) is niet geldig.
  2. Vermeld expliciet in je e-mail of je al dan niet een inhaalexamen wenst. Het examensecretariaat of de verantwoordelijk lesgevers bezorgen dan je verdere afspraken (datum, tijdstip,...) omtrent het inhaalexamen.
    Breng op de dag van het inhaalexamen zeker je origineel afwezigheidsattest mee.

PRAKTIJKEXAMEN

Voor praktijkexamens kunnen aparte richtlijnen gelden voor het doorgeven van afwezigheid.
Gelieve de Ufora infosite van jouw opleiding te raadplegen voor meer specifieke informatie.

Indien je niet wenst deel te nemen aan een examen

Als je besluit om aan één of meerdere examens niet deel te nemen, dan breng je hiervan de verantwoordelijke lesgever op de hoogte. Dit kan door een mail te sturen naar de verantwoordelijke lesgever voor aanvang van het examen. De Facultaire studentenadministratie en het examensecretariaat van je opleiding dienen hiervan niet op de hoogte te worden gebracht. In dit geval heb je geen recht op een inhaalexamen.