Afwezig op een examen

Bij gegronde afwezigheid (o.a. ziekte/ongeval)

Studenten die omwille van gegronde redenen niet kunnen deelnemen aan één of meerdere examens moeten de volgende stappen ondernemen:

STAP1: Onmiddellijk melden

  • voor alle opleidingen behalve LO
    Elke afwezigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke lesgever via mail (in cc plaats je de facultaire studenten administratie (FSA) fsa.ge@UGent.be). In geval van ziekte/ongeval voeg je in bijlage het medisch attest toe. Vraag de lesgever naar de eventuele mogelijkheden voor een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode. In geval van inhaalexamen, breng je het origineel medisch attest mee naar het inhaalexamen. Een inhaalexamen aanvragen buiten de officiële examenperiode wordt niet toegestaan. De officiële examenperiode kan je raadplegen via de academische kalender.
  • voor studenten L.O. en bewegingswetenschappen
    Elke afwezigheid moet onmiddellijk gemeld worden aan het examensecretariaat () via mail. In geval van ziekte/ongeval voeg je in bijlage het medisch attest toe. Informeer in je mail naar de eventuele mogelijkheden voor een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode. Het examensecretariaat zal deze vraag dan verder bekijken met de verantwoordelijke lesgever. In geval een inhaalexamen wordt toegestaan, breng je het origineel medisch attest mee naar het inhaalexamen. Een inhaalexamen aanvragen buiten de officiële examenperiode wordt niet toegestaan. De officiële examenperiode kan je raadplegen via de academische kalender.

STAP2: Zorg voor een geldig medisch attest

  • Een medisch attest is enkel geldig als het door een arts is uitgeschreven op de dag van ziekte of ongeval en het binnen de 3 werkdagen is bezorgd. Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (“dixit-attest”) of een attest dat na je ziekte of ongeval geschreven werd (“post factumattest”) is niet geldig.
  • Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten dient in detail te vermelden welke sportactiviteiten je niet mag uitvoeren.

Indien je niet wenst deel te nemen aan een examen

Studenten die besloten hebben om aan één of meerdere examens niet deel te nemen, dienen de verantwoordelijke lesgever en bij een praktijkexamen ook de praktijklesgever hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan door een mail te sturen naar de betrokken lesgever/praktijklesgever vóór aanvang van het examen.

De Facultaire studentenadministratie (FSA) dient hiervan niet op de hoogte gebracht te worden.