Afwezig op een examen

In geval van overlap bij examens omwille van GIT / keuzevakken

Studenten die omwille van GIT-traject of keuzevakken met overlap zitten in het examenrooster, dienen uiterlijk 7 augustus 2020 hun aanvraag tot inhaalexamen in bij de lesgever met cc naar het examensecretariaat van de opleiding.

Bij gegronde afwezigheid (o.a. ziekte/ongeval)

Elke gegronde afwezigheid voor een examen moet onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke lesgever met in cc de facultaire studentenadministratie fsa.ge@UGent.be en het examensecretariaat van je opleiding. In geval van ziekte/ongeval voeg je in bijlage het medisch attest toe (een medisch attest is enkel geldig als het door een arts is uitgeschreven op de dag van ziekte of ongeval. Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (“dixit-attest”) of een attest dat na je ziekte of ongeval geschreven werd (“post factumattest”) is niet geldig). Enkel op basis van gegronde afwezigheid kan een inhaalexamen aangevraagd worden.

In geval je een inhaalexamen wenst te doen, meld je dit ook aan de lesgever en breng je het origineel medisch attest mee naar het inhaalexamen (indien er geen gewettigd attest is, is er ook geen recht op inhaalexamen. De namen van de studenten die verwacht worden op het inhaalexamen zullen beschikbaar zijn en gecheckt worden in het examenlokaal). De inhaalexamens zullen doorgaan op 3/09, 4/09 en 5/09. De exacte examendatum wordt na je aanvraag door het examensecretariaat van je opleiding meegedeeld. Examens die on campus zullen doorgaan, zullen plaatsvinden op campus UZ. In het geval het een (online) mondeling examen betreft spreekt je met de lesgever af hoe en waar dit concreet zal plaatsvinden. De lokalen voor de inhaalexamens kunnen tot de dag voor het examen wijzigen dus je wordt als student geacht de dag voor het inhaalexamen UFORA nog te raadplegen ifv eventuele wijzigingen.

Indien je niet wenst deel te nemen aan een examen

Als je besluit om aan één of meerdere examens niet deel te nemen, dan breng je hiervan de verantwoordelijke lesgever op de hoogte. Dit kan door een mail te sturen naar de verantwoordelijke lesgever voor aanvang van het examen. De Facultaire studentenadministratie en het examensecretariaat van je opleiding dienen hiervan niet op de hoogte te worden gebracht. In dit geval heb je geen recht op een inhaalexamen.