Quality & Safety Ghent

Logo Q and S correct

Quality and Safety Ghent is een interdisciplinair expertisecentrum aan de Universiteit Gent gericht op kwaliteit en veiligheid in de eerste lijn en de transdisciplinaire gezondheidszorg. Q&S Ghent brengt de expertise van meer dan 10 promotoren samen en stimuleert samenwerking. Drie principes staan centraal binnen Q&S Ghent: interdisciplinariteit, maatschappelijke impact en participatie. Zo voeren we interdisciplinair onderzoek, werken we samen rond onderwijs, organiseren we vormingen voor praktijkwerkers en beleidsmakers, en maximaliseren we de betrokkenheid van stakeholders in alle activiteiten die we ondernemen. Op die manier willen we bijdragen de kwaliteitsvolle en veilige praktijkvoering.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Expertiseverlening en consultancy

Als interdisciplinair expertisecentrum zetten we ons in om de kwaliteit en veiligheid van zorg verder te versterken en een antwoord te bieden op uitdagingen in de gezondheidszorg in nauwe samenwerking en/of op vraag van andere zorgactoren.

Dit doen we door:

  • Meedenken over specifieke uitdagingen en mogelijke oplossingen
  • Wetenschappelijke evaluatie van initiatieven in het veld
  • Begeleiden van in-house evaluaties of oefeningen om kwaliteitsbeleid binnen uw organisatie verder te innoveren.

Contacteer ons voor een vrijblijvend overleg en we bekijken samen met u hoe wij uw organisatie hierin kunnen ondersteunen en versterken.

Bekijk alle mogelijkheden voor uw organisatie

Onderzoek

We zijn een dynamisch expertisecentrum dat zich richt op het uitwerken van innovatieve en wetenschappelijk gefundeerde verbetermodellen en het vertalen van onderzoeksresultaten in praktisch toepasbare oplossingen, beleidsaanbevelingen en kwaliteitskaders.

Bekijk alle projecten

Vormingen

We ijveren ervoor dat het thema kwaliteit en veiligheid een belangrijke plaats krijgt binnen opleidingen en de permanente vorming van elke zorgprofessional.

We vertalen de maatschappelijke relevante en evidence-based onderzoeksresultaten in praktijkgerichte vorming en bieden ook opleidingen op maat, debatavonden en symposia aan.

Bekijk alle vormingen

Laatste nieuws en activiteiten

Q&S jaarverslag 2022

Raadpleeg het jaarverslag van Q & S.

Een terugblik op ons eerste live symposium “Improving Quality and Safety in primary care: lessons from an international perspective”.

Op 25 oktober 2021 mochten we onder massale belangstelling Prof. Marshall (Royal College of General Practitioners, UK) en dr. Adrian Rohrbasser (Universiteit van Bern, Zwitserland) verwelkomen in de Universitaire Stichting te Brussel. Afsluiten deden we met een interactief debat met onder meer Brieuc Van Damme (RIZIV-IMANI), Roel Van Giel (Domus Medica), Prof. Jan De Maesseneer WHO Collaborating Centre on Family Medicine and Primary Health Care) en Hilde Deneyer (VIKZ). Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door de Zwitserse Ambassade en RE: Think Switzerland.

U kan de presentaties en opnames van onze internationale sprekers terugvinden via de volgende link: https://youtu.be/pRGfCBM9OWU.

Herwerkte versie van het handboek “Recht en bio-ethiek”.

Prof. Tom Goffin (Q&S) brengt samen met collega Prof Nys (KUL) een herwerkte versie van het handboek gezondheidsrecht ‘Recht en bio-ethiek” uit. Dit boek geeft de niet-juridisch geschoolde zorgverlener alle noodzakelijke inzichten om – in versterkt vertrouwen – zorg voor de gezondheid te geven.

Meer info: Recht en bio-ethiek | Uitgeverij LannooCampus

Succesvolle start van ons expertisecentrum Quality and Safety Ghent.

In aanwezigheid van onder meer minister Wouter Beke, Dirk Dewolf (Administrateur-generaal bij Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid) en Jan Bertels (kabinetschef minister Vandenbroucke) gingen we op 28 april 2021 officieel van start met ons expertisecentrum rond kwaliteit en veiligheid in de eerstelijnszorg.

Het startevent kan worden herbekeken via volgende link: https://youtu.be/DejIudCUZUM.

Meer nieuws en activiteiten

Onze projecten

PRICOV-19: kwaliteitsvolle zorg tijdens een pandemie

een onderzoek naar wat de COVID-19 pandemie betekende voor het beleid rond kwaliteitszorg en veiligheid in huisartsenpraktijken uit 38 Europese landen. In het bijzonder gaat het onderzoek na hoe huisartspraktijken de organisatie van hun praktijk aanpassen tijdens een pandemie, welke inspanningen ze leveren om de zorg toegankelijk te houden en om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen

Advanced practice nurses in de eerste lijn

een onderzoek dat zich focust op het implementeren van geavanceerd klinische verpleegkundige expertfuncties in de eerstelijn en de evaluatie ervan.

Transmural Safety Incident project

In nauwe samenwerking met het UZ Gent, AZ Delta en de huisartsenvereniging Gent en Midden-West-Vlaanderen werd een pilootproject opgestart om transmurale incidenten (zowel vanuit het ziekenhuis als vanuit de eerstelijn) te melden, inventariseren, behandelen en structureel aan te pakken binnen een transmuraal overleg.

Alle projecten

Contact

Quality and Safety Ghent

Campus UZ Gent
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
qualityandsafety@ugent.be