Graduate Support Network

Het Graduate Support Network is een initiatief van en voor onderzoekers binnen de vakgroep Letterkunde.

Beginnen werken als onderzoeker is een relatief unieke ervaring, met specifieke uitdagingen, frustraties en genoegens; een ervaring die moeilijk uit te leggen is aan vrienden en familie die niet in de wetenschappelijk wereld werken, of zelfs aan onderzoekers in een ander stadium van hun carrière.

Het Graduate Support Network (GSN) organiseert informele maandelijkse bijeenkomsten voor beginnende onderzoekers met als doel:

  • gemeenschappelijke zorgen bespreken;
  • ondersteuning bieden;
  • tips geven voor een groter welzijn;
  • interacties tussen collega's in een niet-onderzoeksgerichte context stimuleren.