Onderzoek

De medewerkers van de vakgroep Letterkunde verrichten onderzoek naar een breed spectrum aan literaturen in moderne en oude talen.

Onderzoekers

Bekijk alle individuele profielen via het onderzoeksportaal.

Publicaties

In de academische bibliografie vind je alle publicaties van de medewerkers van de vakgroep.

Taalgebieden

Leden van de vakgroep Letterkunde bestuderen literaturen uit de volgende taalgebieden: Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Spaans en Zweeds. Ze voeren ook theoretisch en vergelijkend onderzoek uit.

Expertisegebieden

Onze medewerkers hebben expertise op het vlak van literaire periodes van de klassieke oudheid tot de hedendaagse tijd. Ze bestuderen teksten vanuit diverse benaderingen zoals narratologie, retoriek, ecokritiek, genre studies, boekgeschiedenis en digital humanities.

Onderzoeksprojecten

Alle lopende en recente onderzoeksprojecten binnen de vakgroep Letterkunde kunnen geconsulteerd worden op het facultaire onderzoeksportaal.

Onderzoeksgroepen

Ons onderzoek is ingebed in de werkzaamheden van een heel aantal onderzoeksgroepen.

Literary Studies Workshop

De Literary Studies Workshop biedt de onderzoekers van de vakgroep de mogelijkheid om hun onderzoek voor te stellen aan de collega's en van hen feedback te ontvangen.

Graduate Support Network

Het Graduate Support Network ondersteunt doctoraatsstudenten en postdocs binnen de vakgroep Letterkunde tijdens meer informele bijeenkomsten.