Bibliotheek

Medewerkers, studenten en bezoekers kunnen gebruik maken van de voortreffelijke onderzoeksinfrastructuur van de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte.

Catalogus

Raadpleeg de catalogus van digitale en gedrukte bronnen.

Digitale bronnen

Er is full-text toegang tot digitale primaire bronnen, lexika, tijdschriften en thematisch geordende excerpten uit gedrukte bundels via aggregatoren als JSTOR, Proquest en Project Muse, en databanken als Early European Books en Gale Literary Sources.

Tot de voor ons vakgebied meest specifiek relevante beschikbare digitale bronnen behoren de bibliografische diensten van, onder meer

Collecties

Inhoudelijke informatie over de individuele collecties en hun zwaartepunten is te vinden op de collectiepagina’s.

De bibliotheek cureert ook enkele speciale collecties.

Contact

Voor aankoopsuggesties, informatie over proeftoegangen tot digitale pakketten ('trials') en andere vragen over de bibliotheek letterkunde kan u terecht bij elke.gilson@ugent.be.