Algemene cultuurwetenschappen

Onze bacheloropleiding Cultuurwetenschappen gaat niet alleen over de bestudering van de klassieke disciplines als geschiedenis, kunst, literatuur, filosofie en media, maar ook over het veel bredere spectrum van alles wat cultuur bepaalt. Onderwerpen als gezondheid en zorg, duurzame ontwikkeling, migratie en globalisering, digitalisering, identiteit en diversiteit hebben ook een plaats in ons onderwijs.

Bachelor algemene cultuurwetenschappen

Master kunst- en cultuurwetenschappen

    Losse cursussen

    Het is steeds mogelijk een aantal losse cursussen te volgen binnen de bachelor (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt).  Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

    Verdere informatie