Master gezondheidswetenschappen

Master gezondheidswetenschappen

De master gezondheidswetenschappen zoomt in op de complexe vraagstukken van nu binnen de publieke gezondheid en zorg. Je leert vanuit diverse invalshoeken kritisch naar de zorg van de toekomst te kijken en op basis van wetenschappelijk onderzoek met multidisciplinaire oplossingen te komen.  Je verwerft niet alleen academische kennis op het gebied van zorg en publieke gezondheid, maar ook op het terrein van relevante vakken zoals psychologie, management, recht, informatica en informatiekunde.

Enkel personen die reeds over een (verwant of niet-verwant) hogeschool- en/of universitair diploma beschikken kunnen (al dan niet via een premaster) de master gezondheidswetenschappen volgen.

Studiegids Gezondheidswetenschappen 2023-2024

Studiegids Gezondheidswetenschappen 2024-2025

Verdere informatie