Informatica

Bachelor Informatica

  • De bacheloropleiding Informatica biedt de ICT-professional een uitstekende vakinhoudelijke academische basis en zorgt ervoor dat u als adviseur of ontwerper en beheerder van ict-toepassingen verder in uw functie kunt groeien
  • De bacheloropleiding Informatiekunde bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatica en managementwetenschappen.

U kan een adviesgesprek aanvragen.

Na de bacheloropleiding stroomt u door naar de masteropleiding.

Studiegids bachelor informatica 2021-2022

Studiegids bachelor informatiekunde 2021-2022

Masteropleiding

In de masteropleidingen Software Engineering & Computer Science staan verdieping, specialisatie en academische vaardigheden centraal.

U kunt ook voor de masteropleiding Business Process Management and IT kiezen, een interdisciplinaire opleiding van de faculteiten Informatica en Managementwetenschappen.

Studenten Open Universiteit die hun bachelor (bijna) afgerond hebben, dienen een adviesgesprek aan te vragen alvorens aan hun master te beginnen.

Studiegids master computer science 2021-2022

Studiegids master software engineering 2021-2022

Studiegids master business process management and IT 2021-2022

Losse cursussen

Het is mogelijk een aantal losse cursussen te volgen binnen de bachelor (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt). 

Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

Meer info