Informatica

Bachelor Informatica

  • De bacheloropleiding Informatica biedt de ICT-professional een uitstekende vakinhoudelijke academische basis en zorgt ervoor dat u als adviseur of ontwerper en beheerder van ict-toepassingen verder in uw functie kunt groeien
  • De bacheloropleiding Informatiekunde bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatica en managementwetenschappen.

U kan een adviesgesprek aanvragen.

Na de bacheloropleiding stroomt u door naar de masteropleiding.

Studiegids bachelor informatica 2023-2024

Studiegids bachelor informatica 2024-2025

Studiegids bachelor informatiekunde 2023-2024

Studiegids bachelor informatiekunde 2024-2025

Masteropleiding

In de masteropleidingen Software Engineering & Computer Science staan verdieping, specialisatie en academische vaardigheden centraal.

Er is ook een master artificial intelligence waarbij gefocust wordt op de techniek en ethische kant van kunstmatige intelligentie. 

U kunt ook voor de masteropleiding Business Process Management and IT kiezen, een interdisciplinaire opleiding van de faculteiten Informatica en Managementwetenschappen.

Studiegids master computer science 2023-2024

Studiegids master computer science 2024-2025

Studiegids master software engineering 2023-2024

Studiegids master software engineering 2024-2025

Studiegids master artificial intelligence 2023-2024

Studiegids master artificial intelligence 2024-2025

Studiegids master business process management and IT 2023-2024

Studiegids master business process management and IT 2024-2025

Losse cursussen

Het is mogelijk een aantal losse cursussen te volgen binnen de bachelor (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt). 

Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

Meer info