Managementwetenschappen

Bachelor Management, organisatie en bestuur

De bachelor Bedrijfskunde behandelt managementvraagstukken (marketing, productiemanagement, human resource management, accountancy en financiering) en cursussen op het gebied van politicologie, recht en economie. Daarnaast worden ook algemene academische vaardigheden aan bod.

U kan een adviesgesprek aanvragen.

Studiegids bachelor bedrijfskunde 2023-2024

Studiegids bachelor bedrijfskunde 2024-2025

Premaster management

Na een professionele bachelor kan je in de master instromen na het volgen van een premaster

Master Managementwetenschappen

De master Managementwetenschappen wordt gekenmerkt door reflectie, wetenschappelijk onderzoek en integratie van kennis, inzicht en vaardigheden.

U kunt ook voor de master Business Process Management and IT kiezen, een interdisciplinaire opleiding van de faculteiten Informatica en Managementwetenschappen.

Studiegids master management 2023-2024

Studiegids master management 2024-2025

Studiegids master Business Process Management and IT 2023-2024

Studiegids master Business Process Management and IT 2024-2025

Wie al een academisch diploma behaald heeft, kan rechtstreeks instromen in de master, uiteraard ook na toelatingsaanvraag.

Losse cursussen

Het is steeds mogelijk een aantal losse cursussen te volgen binnen de bacheloropleiding (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt).  Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

Verdere informatie