Master Onderwijswetenschappen

Master Onderwijswetenschappen

De master Onderwijswetenschappen is interessant voor personen die (beroepshalve) geconfronteerd worden met veranderingen in alle categorieën van onderwijs en opleidingen.

Enkel personen die reeds over een (verwant of niet-verwant) hogeschool- en/of universitair diploma beschikken kunnen (al dan niet via een premaster) de master Onderwijswetenschappen volgen.

Studiegids premaster en master onderwijswetenschappen 2023-2024

Studiegids premaster en master onderwijswetenschappen 2024-2025

Verdere informatie