Psychologie

Bachelor Psychologie

In de bacheloropleiding Psychologie komen drie belangrijke competenties aan bod:

  • Wetenschappelijk onderzoek voeren
  • Psychologische diagnoses verrichten
  • Psychologische interventies plannen en uitvoeren

Binnen de bachelor starten sommige vakken op vaste momenten, andere zijn variabel te volgen.
U kan een adviesgesprek aanvragen.

Na de bacheloropleiding stroomt u door naar de masteropleiding.

Studiegids bachelor psychologie 2022-2023

Studiegids bachelor psychologie 2023-2024

Studiegids premaster psychologie 2022-2023

Studiegids premaster psychologie 2023-2024

Master Psychologie

De competenties die u aanleert in de bacheloropleiding worden verder ontwikkeld tot het professionele niveau in de masteropleiding Psychologie

Studiegids master psychologie 2022-2023

Studiegids master psychologie 2023-2024

    Losse cursussen

    Het is steeds mogelijk een aantal losse cursussen te volgen uit de bachelor (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt).  Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

    Verdere informatie