Nederlands recht

De opleiding recht aan Open Universiteit behandelt het Nederlands recht, niet het Belgisch recht. Deze twee systemen zijn fundamenteel verschillend.

 

Afhankelijk van wat je met je diploma wil doen kan je dus kiezen tussen de Open Universiteit enerzijds of het werkstudentenprogramma (Belgisch) recht van de Universiteit Gent.

Focusopleidingen Nederlands recht

Er bestaan verschillende focusopleidingen recht, waarvan de meeste toch enige juridische voorkennis vereisen. De studielast bedraagt 2 tot 6 modules.

Bachelor Nederlands recht

Master Nederlands recht

Studenten Open Universiteit die hun bachelor (bijna) afgerond hebben dienen een adviesgesprek aan te vragen vooraleer ze aan hun master beginnen.

    Losse cursussen

    Het is steeds mogelijk een aantal losse cursussen te volgen binnen de bachelor (voor zover aan de ingangseisen op cursusniveau voldaan wordt). Deze cursussen kunnen eventueel later in een diplomaprogramma ingebracht worden.

    Verdere informatie