Gesuperviseerde praktijk in het kader van de erkenning van de klinische psychologie en klinische orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep

Infosessie van 17 maart gemist of wil je deze herbekijken: Infosessie gesuperviseerde praktijk

Wetgeving

De wet van 10 juli 2016 regelt de erkenning van de klinisch psycholoog en de klinisch orthopedagoog als beroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. De wet bepaalt, onder meer, dat studenten die hun opleiding gestart zijn in het AJ 2017-2018 voor het behalen van deze erkenning een extra professionele stage (“gesuperviseerde praktijkstage”, na de masteropleiding) dienen te volgen. De professionele stage dient in een erkende stagedienst, en onder supervisie van een erkend stagemeester, te worden uitgevoerd, zoals dit ook bij andere beroepsgroepen het geval is (denk hierbij bijvoorbeeld aan artsen of architecten).

Meer informatie over de wetgeving.

Wat?

De gesuperviseerde praktijk is een professionele stage van één jaar in een erkende stagedienst en onder leiding van een erkend stagemeester. Dat extra jaar staat volledig los van de stage in de masteropleiding.

Voorwaarden erkenning

De erkenning in de klinische psychologie kan enkel worden verleend

  • aan de houder van een diploma van het universitair onderwijs in het domein van de klinische psychologie;
  • behaald ter afsluiting van een opleiding, die in het kader van het voltijds onderwijs minstens vijf jaar studie of 300 ECTS-studiepunten telt;
  • een stage in het domein van de klinische psychologie inbegrepen;
  • Met de houder van een diploma in het domein van de klinische psychologie worden gelijkgesteld, de personen die houder zijn van een universitair diploma in het vakgebied van de psychologie dat uitgereikt werd voor de inwerkingtreding van dit artikel en die een beroepservaring van minimum drie jaar in het domein van de klinische psychologie kunnen bewijzen.

De erkenning in de klinische orthopedagogiek kan enkel worden verleend

  • aan de houder van een diploma van het universitair onderwijs in het domein van de klinische orthopedagogiek;
  • behaald ter afsluiting van een opleiding, die in het kader van het voltijds onderwijs minstens vijf jaar studie of 300 ECTS-studiepunten telt;
  • een stage in het domein van de klinische orthopedagogiek inbegrepen.

Naast de erkenningsvoorwaarden zijn er enkele voorwaarden voor de autonome uitoefening van het beroep.