Grensoverschrijdend gedrag op de stageplaats

Elke vorm van ongewenst gedrag, verbale of fysieke (seksuele) agressie op de stageplaats (door jouw stagementor, collega’s, cliënten, …) kan niet getolereerd worden en is strafbaar.

Word je op de stageplaats geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag? Weet dan dat er verschillende meldpunten (al dan niet verbonden aan de UGent) zijn waar je met je verhaal terecht kan. Dit kan ook anoniem.