Aanbieden observatiestage 3e bachelor klinische psychologie

Gelieve hieronder de nodige gegevens in te vullen, zodat de studenten jou later kunnen contacteren in verband met een mogelijke observatiestage.

Gegevens stageplaats

De observatiestage kan enkel plaatsvinden in een instelling waar een klinisch psycholoog minimum halftijds is aangesteld. Die hoeft niet de stagementor van de student te zijn en hoeft niet voltijds aanwezig te zijn tijdens de stageperiode.

Gegevens stagementor

Wie zal op het moment van de stage aanspreekpunt/mentor zijn voor de student? (In te vullen indien reeds geweten.)

Default (end)

Default (end)