Stage

Update regelgeving GPP

Bericht van decaan Ann Buysse van 23 november 2023

Beste studenten,

We kregen de afgelopen dagen een aantal mails van jullie met vragen en bezorgdheden rond de gesuperviseerde praktijk in het kader van de erkenning van de klinische psychologie en klinische orthopedagogiek als gezondheidszorgberoep. Hierbij willen collega Stijn Vandevelde, academisch secretaris van de faculteit en ook nauw betrokken bij de problematiek, en ikzelf jullie een stand van zaken geven.

We hebben veel begrip voor jullie vragen en terechte bezorgdheden rond hoe de superviseerde professionele praktijk er concreet uit zal zien.

We staan als universiteiten volledig achter het idee dat masters in de klinische psychologie en klinische orthopedagogiek na hun studies tijdens hun eerste werkervaring een jaar gesuperviseerd worden door meer ervaren collega’s. Dat komt de kwaliteit van het beroep zeker ten goede en is vergelijkbaar met andere beroepen (bvb. artsen, architecten) en de situatie in vele andere landen. Verschillende collega’s van de faculteit zijn lid van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen die belast werd met de uitwerking van een advies voor dit jaar gesuperviseerde praktijk. Het is echter de overheid die verantwoordelijk is voor de organisatie en de financiering. De invoering ervan is reeds twee jaar na elkaar uitgesteld. De studenten die dit jaar afstuderen (een beperkt aantal in februari, velen in juni) zullen de eersten zijn die in het nieuwe systeem instappen.

Jullie vragen m.b.t. duidelijkheid en meer communicatie rond de concrete organisatie zijn zeer terecht. Er is op dit moment inderdaad nog veel onduidelijkheid rond hoe de gesuperviseerde praktijk in zijn werk zal gaan.

We hebben vernomen dat de overheid hier momenteel sterk mee bezig is en hierover binnenkort zal communiceren. Ook vanuit de universiteiten zal er dan meer informatie/communicatie kunnen volgen. We hopen dat we dit zo snel mogelijk kunnen doen.

De meest recente informatie vanuit de overheid hierrond vinden jullie op:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/gezondheidszorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen
en
https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen/klinisch-orthopedagogen

We hopen jullie hiermee alvast wat meer geïnformeerd te hebben en hopen ook dat er gauw meer informatie vanuit de overheid zal komen. Van zodra die informatie ons bereikt, zullen we een informatiesessie organiseren.

Vriendelijke groet,
Ann Buysse, decaan

Alles over stage

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

Gerelateerde inhoud