Overzicht van stage-opleidingsonderdelen

Bacheloropleidingen

Pedagogische Wetenschappen

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Orthopedagogiek en Disability Studies

Praktijk en stage (5SP)

Dr. Sara Rowaert

Sociale agogiek

Praktijk en stage (6SP)

Floor Verhaeghe

Pedagogiek en Onderwijskunde

Praktijk en stage (6SP)

Prof. dr. Hilde Van Keer

 

Psychologie

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Klinische psychologie

    meer info voor stagementoren
    via volgende link

Praktijk van de klinische psychologie:
observatie en reflectie (3SP)

Prof. dr. Janne Vanhalst

 

Masteropleidingen

Pedagogische Wetenschappen

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Klinische orthopedagogiek en
Disability Studies

Orthopedagogische stage in het binnenland (28SP)
Orthopedagogische stage in het buitenland (28SP)
Orthopedagogische stage in het binnen- en buitenland
(28SP)

Prof. dr. Elisabeth De Schauwer

Pedagogiek en onderwijskunde

Onderzoeksstage in het binnenland (20SP)
Onderzoeksstage in het buitenland (20SP)
Onderzoeksstage in het binnen- en buitenland 
(20SP)

Prof. dr. Tammy Schellens


 

Psychologie

 Afstudeerrichting

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

    meer info voor studenten en bedrijven op de
    website van de vakgroep

Stage en deontologie (30SP)

Prof. dr. Bert Weijters

Klinische psychologie 

met major klinische psychologie:

Kies een stageplaats die door één van

deze 3 vakgroepen wordt aangeboden:

- Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie (PP05)

Stage en deontologie (29SP)

- Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie (PP07)

Stage en deontologie (29SP)

- Psychoanalyse en raadplegingspsychologie (PP08)

Stage en deontologie (29SP)

Prof. dr. Rudi De Raedt

 

    

Prof. dr. Caroline Braet

     

  

Prof. dr. Stijn Vanheule

   

   

   

   

Klinische psychologie 

met major klinische neuropsychologie:

Kies een stageplaats die door één van

deze 2 vakgroepen wordt aangeboden:

- Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie (PP05)

Stage en deontologie (29SP)

- Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie (PP07)

Stage en deontologie (29SP)

Prof. dr. Guy Vingerhoets

  

   

Prof. dr. Sandra Verbeken

   

   

Theoretische en experimentele psychologie

Research Internship (30SP)

Prof. dr. Ruth Krebs

Vincent Hoofs

 

Schakel- en voorbereidingsprogramma in de Master Sociaal Werk

 

Stage-opleidingsonderdeel

Verantwoordelijk lesgever

Contactpersoon

Schakelprogramma

Praktijktheorie en stage (7SP)

Lieve Bradt

Voorbereidingsprogramma

Sociaal-werkstage in het binnenland (27SP)
Sociaal-werkstage in het buitenland (27SP)
Sociaal-werkstage in het binnen- en buitenland (27SP)

Lieve Bradt

Educatieve master

Meer info over stage in de verkorte educatieve master