Stage verkorte eduma

Via verschillende stages leer je hoe je jouw kennis en vaardigheden overbrengt op een groep leerlingen. Dit gebeurt stapsgewijs: van observeren naar zelf voor de klas staan. Dit gebeurt steeds onder begeleiding van een ervaren leerkracht (vakmentor).

Oriëntatiestage

De oriëntatiestage (3 SP) heeft als doel eerste inzichten te bieden in jouw toekomstige doelpubliek en het vakgebied in de praktijk. De oriëntatiestage wordt gekoppeld aan de initiërende vakdidactiek. De concrete invulling van de oriëntatiestage (opdrachten, verwachtingen, planning, enz.) verschilt per educatieve master. Enkele mogelijke invullingen:

 • een eerste observatie-opdracht
 • een co-teaching met een vakleerkracht of duoteaching met een medestudent
 • een ondersteunende opdracht bij de studie- en trajectbegeleiding van het monitoraat in een bacheloropleiding
 • eindwerkbegeleiding

Stage A, B en C

Je volgt 3 stagevakken (A, B en C) van elk 4 studiepunten die aansluiten bij de vakdidactieken die je volgt. 

In de totale stage A-B-C (12 SP):

 • Observeer je 18 lesuren bij een vakmentor.
 • Geef je 45 lesuren zelfstandig les onder begeleiding van een vakmentor.
 • Neem je deel aan 9 mesoactiviteiten op schoolniveau.

Je verdeelt alle uren/activiteiten evenredig over de drie stagevakken.

Stage in de educatieve master talen

De benaming van stagevakken en het aantal studiepunten per stagevak variëren afhankelijk van jouw afstudeerrichting: 

Stage talen verkorte eduma

 • Je volgt het tweetalig traject in de afstudeerrichtingen taal- en letterkunde (TL) of toegepaste taalkunde (TT). De actieve stage bestaat uit 2 stagevakken A en B voor beide talen die je opneemt (dus 2x stage A en 2x stage B).
 • Je volgt het eentalig traject (de educatieve master talen zonder afstudeerrichting). De actieve stage bestaat uit 1 stagevak A en B (dus 1x stage A en 1x stage B). Daarnaast neem je ook een uitbreidingsstage op.
 • Je volgt het regulier A-B-C traject zoals hierboven omschreven in de afstudeerrichtingen Afrikaanse, Oosterse en Oost-Europese talen en culturen.

 

In de totale stage in het tweetalig of eentalig traject:

 • Observeer je 16 lesuren bij een vakmentor.
 • Geef je 40 lesuren zelfstandig les onder begeleiding van een vakmentor.
 • Neem je deel aan 8 mesoactiviteiten op schoolniveau.

Je verdeelt alle uren/activiteiten evenredig over de stagevakken.

Waar loop ik stage? 

 • Je loopt stage in de 2e en 3e graad van het secundair onderwijs in vakken die aansluiten bij jouw opgenomen vakdidactieken. 
 • Afhankelijk van jouw vakdidactiek(en) kan je aanvullend stage lopen in het volwassenenonderwijs, hoger onderwijs, basiseducatie of sociaal-cultureel vormingswerk. 

De concrete invulling en specifieke voorwaarden ontdek je tijdens een infomoment bij de start van het academiejaar. Een stageplaats vastleggen gebeurt in samenspraak met het vakdidactisch team.

Wanneer loop ik stage? 

Er is geen vaste stageperiode waarin de lessen geschorst worden. Na een eerste reeks lessen vakdidactiek kan je in functie van je eigen beschikbaarheid stages inplannen, in overleg met de scholen en het vakdidactisch team. Je kan je stage spreiden over het volledige academiejaar.

Stagebegeleiding

 1. Op school krijg je werkbegeleiding door de vakmentor.
 2. Tijdens de opleiding krijg je leerbegeleiding door een vakdidacticus en praktijkassistent:
  • voorbereiding in microteaching in vakdidactiek
  • stagebezoeken
  • supervisies (individueel en in groep)

Stagevermindering

 • Als je in de loop van het academiejaar een lesopdracht vervult, kan dat onder bepaalde voorwaarden recht geven op stagevermindering.
 • Heb je een lesopdracht van lange duur, dan kom je eventueel in aanmerking voor een LIO-traject.

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook