Psychodiagnostiek in Vlaanderen en Europa

Vlaams Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

https://portaal.kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

 

Het Psychodiagnostisch Centrum (PDC) van de Thomas More School

https://expertisetoegepastepsychologie.be/expertisecellen/psychodiagnostisch-centrum

 

EFPA Board of Assessment

http://assessment.efpa.eu/introduction

 

The International Test Commission (ITC)

https://www.intestcom.org


Belgische Federatie voor Psychologen (BFP, commissie psychodiagnostiek)

http://www.bfp-fbp.be


Divisie psychodiagnostiek van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

https://vvkp.be/divisies/psychodiagnostiek


Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD)

http://www.vlaamsforumdiagnostiek.be


Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN)

http://www.psynip.nl


Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie

http://www.schoolpsychologie-vvsp.be