Onderzoeksgroepen

Beleid en Leiderschap in Onderwijs (BELLON)

BELLON is de onderzoeksgroep inzake schoolbeleid en leiderschap.

 

Prof. dr. Geert De Vos
T: +32 9 264 86 61
E: Geert.Devos@UGent.be
W: www.bellon.ugent.be

Cultuur & Educatie (C&E)

  • Cultuur & Educatie (C&E) doceert over cultuur, retoriek, verhalen, meervoudige geletterdheden en media.
  • Cultuur & Educatie (C&E) focust op de impact van digitalisering op traditionele culturele genres en op instellingen zoals bibliotheken en musea.
  • De leden van de onderzoeksgroep C&E hebben hun kantoor in De Krook.

 

Prof. dr. Kris Rutten
T: +32 9 264 97 91
E: Kris.Rutten@UGent.be
W: www..ugent.be/pp/onderwijskunde/ce/nl

Edum@st

Edum@st staat voor Education, Media, Assessment, STEM & Technology.

 

Prof. dr. Tammy Schellens
T: +32 9 264 86 63
E: Tammy.Schellens@UGent.be

W: www.edumast.ugent.be

Lerarenopleiding & Professionele Ontwikkeling

De onderzoeksgroep 'Lerarenopleiding & Professionele ontwikkeling' doet onderzoek naar de opleiding en professionele ontwikkeling van student-leraren, leraren en lerarenopleiders.

 

Prof. dr. Ruben Vanderlinde
T: +32 9 264 62 55
E: Ruben.Vanderlinde@UGent.be

METiS

METiS staat voor Meten van Effectiviteit en Technologie in Scholen. 

METiS doet onderzoek naar onderdelen van het curriculum die minder aandacht krijgen in het klassieke effectiviteitsonderzoek, maar toch interessant zijn voor het onderwijs in een snel veranderende samenleving, zoals digitale competenties, burgerschap en luistervaardigheden. 

 

Prof. dr. Johan van Braak 

E: Johan.vanBraak@ugent.be

W: https://www.ugent.be/pp/onderwijskunde/metis/

Taal, Leren, Innoveren

De onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren focust op drie onderwerpen:

  • Taal leren en onderwijzen
  • Zelfregulerend leren en hoe het te bevorderen
  • Innovatieve instructiemethoden, met focus op peer learning (bv. peer en student tutoring, samenwerkend leren)

 

Prof. dr. Hilde Van Keer
T: +32 9 264 86 62
E: Hilde.VanKeer@UGent.be
W: www.taallereninnoveren.ugent.be

Tecolab

Tecolab onderzoekt leren en lesgeven in authentieke omgevingen, met een focus op samenwerkend leren en technologie.


Prof. Dr. Bram De Wever
Bram.DeWever@UGent.be
Website - Tecolab - Bibliografie - Research Explorer