Onderwijs

Vakken

De Vakgroep Onderwijskunde verzorgt vakken in de Bachelor- en Masteropleiding van de Pedagogische Wetenschappen, de Masteropleiding Sociaal Werk en de Specifieke Lerarenopleiding.

Stage

Via de onderzoeksstage maken studenten Onderwijskunde kennis met het werkveld en leren ze de theoretische kaders uit de opleiding toe te passen in de praktijk.

Masterproef

De masterproef is het sluitstuk van de opleiding Pedagogische Wetenschappen.