Onderzoek

Onderzoeksgroepen

De vakgroep onderwijskunde bestaat uit verschillende onderzoeksgroepen.

Publicaties

De Vakgroep Onderwijskunde publiceert haar onderzoek in (inter)nationale tijdschriften en boeken.