Mona De Smul


Doctoraatsbursaal binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijs
kunde, Universiteit Gent.

Zelfregulerend leren

 

mona.desmul@ugent.be   |  +32 (0) 9 264 94 40  |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |  Bureau 120.032

Researchgate   |   Linkedin   |   Twitter                              

 Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Mona De Smul

 

Zelfregulerend leren

Schoolbeleid

Professionele ontwikkeling

 

 

 

Zelfstandig studeren, plannen, schema’s maken enz. zijn belangrijke vaardigheden voor een succesvolle schoolloopbaan. Zeker voor leerlingen die de grote stap naar het secundair onderwijs bijna zetten. Om die reden krijgt zelfregulerend leren recent dan ook veel aandacht dankzij de eindtermen ‘leren leren’. Helaas toont onderzoek aan dat leraren zich soms onzeker voelen over het stimuleren van zelfregulerend leren bij hun leerlingen en dat het opstellen van een goed beleid inzake zelfregulerend leren niet zo eenvoudig blijkt. Mijn onderzoek wil nagaan welke school- en leraarkenmerken bijdragen tot een effectief beleid rond zelfregulerend leren in het lager onderwijs. Daarnaast gaat mijn onderzoek aan de hand van een interventie na wat de impact is van professionele ontwikkeling voor schoolteams inzake de schoolbrede implementatie van zelfregulerend leren. Voor een groot deel van mijn doctoraat werkte ik hiervoor in nauwe samenwerking met Sofie Heirweg.

Mijn doctoraatsonderzoek vertrekt van het uitgangspunt dat zelfregulerend leren stimuleren op school kan beschouwd worden als een innovatie die van leerkrachten heel wat aanpassingen vraagt inzake hun lesgeven. Daarnaast geloven we in de noodzakelijkheid van een schoolbrede aanpak inzake zelfregulerend leren om een graduele en continue opbouw over de verschillende leerjaren te verzekeren. In een eerste fase van mijn doctoraat onderzocht ik de huidige stand van zaken wat betreft zelfregulerend leren in het lager onderwijs en leerde ik wat een school met een sterk beleid inzake zelfregulerend leren nu zo onderscheidend maakt. In een tweede fase ontwikkelde en implementeerde ik samen met Sofie een schoolbreed programma gericht op de professionele ontwikkeling van schoolteams inzake zelfregulerend leren.

Omwille van mijn focus op school- en leraarniveau, werk ik ook samen met onderzoeksgroep BELLON (http://bellon.ugent.be/). Hun expertise bevindt zich vooral op vlak van beleid en leiderschap in onderwijs.

 

Publicaties en conferenties