Sofie Heirweg

Doctoraatsbursaal binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.

Zelfregulerend leren

 

sofie.heirweg@ugent.be  |  +32 (0) 9 264 94 40  |  +32 (0)9 264 86 64 (secretariaat)  |  Bureau 120.103                     

Researchgate   |   Linkedin        

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

Sofie Heirweg

 

 

Zelfregulerend leren

Leerlingen eind lager onderwijs 

 

 

 

Vandaag de dag wordt van leerlingen in het lager onderwijs veel verwacht. Met het oog op de overgang naar het secundair onderwijs moeten ze hun taken en opdrachten leren plannen, informatie kunnen verzamelen, het overzicht bewaren, enz. Kortom, van hen wordt verwacht dat ze hun eigen leerproces controleren en bijsturen. Deze vaardigheden krijgen dan ook veel aandacht in de eindtermen ‘leren leren’. Helaas blijken niet alle leerlingen deze vaardigheden spontaan te ontwikkelen en geven leraren aan dat zij zich soms onzeker voelen over het stimuleren van zelfregulerend lerenOm die redenen focust mijn onderzoek zich op het meten en promoten van zelfregulerend leren in het lager onderwijs. Mijn doctoraatstraject bestond uit twee cycli:

In een eerste cyclus ging ik na in welke mate leerlingen in het 5de en 6de leerjaar van het basisonderwijs hun leerproces zelf kunnen organiseren en reguleren. Hierbij werden meer dan 2000 leerlingen uit meer dan 40 verschillende Vlaamse basisscholen bevraagd.

In een tweede cyclus ontwikkelden we een coachingsprogramma rond ‘leren leren’. Gedurende één schooljaar werden 10 schoolteams gecoacht in het ondersteunen en bevorderen van “leren leren’ in hun klas en school. De effectiviteit van dit coachingstraject werd zowel op leerling-, leraar- als schoolniveau nagegaan. Meer informatie omtrent het leraar- en schoolniveau kan gevonden worden op de persoonlijke pagina van Mona De Smul.

 

Voor dit project werkte ik ook samen met de onderzoeksgroep BELLON. Meer informatie over het BELLON onderzoeksteam kan u vinden op deze website.

 

 Publicaties en conferenties