Internationalisering

student op roltrapDe opleiding Communicatiewetenschappen legt een duidelijke klemtoon op internationalisering. Dit komt enerzijds de onderwijs- en onderzoekskwaliteit van de opleiding ten goede en geeft anderzijds aan de studenten een sterke basis op de arbeidsmarkt. Het kunnen studeren en werken in een internationale en multiculturele omgeving vormt immers een duidelijk pluspunt.

Zowel tijdens je derde Bachelor als tijdens je Masterstudies krijg je de gelegenheid om een deel van je curriculum in het buitenland te volgen via een uitwisselingsprogramma. UGent biedt een brede waaier van mogelijkheden aan om te studeren in of buiten Europa.

Erasmus+ is het belangrijkste en meest bekende programma voor studentenmobiliteit. De opleiding Communicatiewetenschappen heeft uitwisselingsakkoorden met ruim 35 buitenlandse partnerinstellingen.


Ben je geïnteresseerd in een internationaal studieverblijf, kijk dan op de uitwisselingswebsite van de faculteit en noteer de infomomenten in je agenda.


Contact Internationalisering:


Facultaire dienst - Research and Internationalization Office (RIO)
Universiteitstraat 8 Decanaat 2e verdiep, 9000 Gent
rio.psw@ugent.be