Evenementen in de bibliotheek

  • Forumdag Humane wetenschappen: 8 maart 2023. Meer info volgt.
  • Alumnidag: 26 maart 2023. Meer info volgt.
  • Infodag faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: 22 april 2023. Meer info volgt.