Inschrijven via een creditcontract

Inschrijvingsprocedure voor creditcontracten:

Wie vorig academiejaar UGent-student was kan zich via de online herinschrijvingstoepassing van OASIS voor een creditdoelcontract onder ontbindende voorwaarde inschrijven in de faculteit van zijn/haar keuze.

of

Nieuwe UGent-studenten of studenten die niet waren ingeschreven vorig academiejaar en een creditdoelcontract wensen, worden door de centrale studentenadministratie onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in de faculteit(en) van hun keuze (meer info: eerste inschrijving)

Daarna kan je via OASIS (online curriculumdatabank UGent) de opleidingsonderdelen aanduiden die je wenst te volgen via een creditdoelcontract. Zorg ervoor dat je bij de keuze van je vakken telkens aan de juiste begincompetenties (= voorkennis uit andere vakken) voldoet (zie hiervoor de studiefiche van elk betrokken opleidingsonderdeel, in studiekiezer)

Deze competenties zijn strikt te nemen, tenzij uit werk- of andere ervaring/voorkennis/vooropleiding(en) kan worden aangetoond dat het gevraagde op een andere manier is verworven. Je verworven voorkennis of vereiste begincompetenties moet je opgeven in OASIS als reden/motivering bij de gekozen vakken, indien dit niet blijkt uit je curriculum zelf.

Nadat je alle gewenste vakken hebt geselecteerd en je motivering hebt opgegeven, dien je je aanvraag elektronisch voor goedkeuring door te sturen naar de faculteit, eveneens via OASIS. Je kan je dus ‘voorlopig’ inschrijven voor de gekozen vakken, het advies of de goedkeuring van de faculteit volgt dan zo snel mogelijk.

Let op: enkel vakken waarvan de code begint met de letter K, kunnen opgenomen worden binnen een creditcontractinschrijving aan de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen. Indien je vakken wil volgen waarvan de cursuscode begin met een andere letter, dan moet je aan de betreffende faculteit inschrijven. Raadpleeg de lijst met letters en faculteiten.

  • Raadpleeg de OASIS-handleiding voor ondersteuning bij het aanmaken van een creditcontract.

Bevordering naar niveau A voor statutair ambtenaar

Wie als statutair ambtenaar werkt, heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te bevorderen naar niveau A.
Aan onze faculteit wordt het opnemen van een mastervak onder creditcontract enkel goedgekeurd na toestemming van de lesgever. 
Je vraagt de toestemming aan per e-mail (de contactgegevens van de lesgevers kan je raadplegen via het UGent-telefoonboek).
Nadien kan je het positief advies doorsturen naar fsa.psw@ugent.be en wordt jouw aanvraag goedgekeurd in Oasis.