Masterproef

Registreren

Registreer jouw onderwerp en promotor in Plato

Bissers opgelet: registraties moeten elk academiejaar opnieuw gebeuren in Plato. 

Registreer jouw definitieve titel in Oasis

  Wie de registratie deadlines niet haalt, is niet ontvankelijk!

Procedure indienen Masterproef?

Indienen van de masterproef in Plato.

Alle stappen kan je terugvinden in de Masterbrochure.

Indienen in vervroegde eerste zittijd?

Wie geen tweedesemester- of jaarvakken overhoudt, kan indien gewenst de masterproef vervroegd indienen en zo vervroegd afstuderen na het eerste semester.

  • Bespreek dit traject vooraf met je promotor. Het is niet evident om een masterproef op dergelijke korte tijd af te werken en is in de eerste instantie gericht op studenten die hun masterproef het jaar voordien al hadden opgenomen.
  • Wie het jaarvak werkcollege masterproef nog moet behalen kan dit in een aangepaste versie in één semester afwerken. Bespreek met je promotor de invulling hiervan.
  • Registreer je tijdig in Plato
  • Vul je titel aan in Oasis
  • Dien de masterproef in via Plato
  • Hou de deadlines goed in het oog! Deze kan je hier raadplegen.

OPGELET: wie niet slaagt voor de masterproef in de vervroegde eerste zittijd, krijgt enkel een herkansing in de tweede zittijd (augustus) niet in mei (= eerste zittijd).

Ben je op Erasmus?

Zorg er voor dat jouw upload tijdig in orde is.

Tips nodig om jouw titel en promotor te registreren in Oasis?

In deze handleiding kan je stap voor stap volgen hoe je jouw titel en promotor kan registreren in Oasis. 

Derde partij betrokken? Masterproefovereenkomst

Als er een derde partij betrokken is bij een masterproef (bijv. een bedrijf, externe organisatie) is het wenselijk dat alle partijen een masterproefovereenkomst ondertekenen. Daarin worden o.a. de aansprakelijkheden en vertrouwelijkheidsverklaringen geregeld. Deze masterproefovereenkomst wordt in samenspraak met de promotor/masterproef-coördinator ingevuld in drievoud en eerst door de promotor en de student getekend. Daarna legt de student (of de promotor) de masterproefovereenkomsten ter ondertekening voor aan de externe partij. Als laatste tekent de facultaire onderwijsdirecteur namens de UGent.

 

Masterproefovereenkomst (indien 3e partij is betrokken - zie FOER art. 9)

Enkele belangrijke data

Overzicht van de belangrijkste data / deadlines

Ethiek

Scripties (masterproeven) moeten normaal gezien voldoen aan de ethische normen zoals vastgelegd door de UGent. De UGent gaat ervan uit dat de promotor, in samenspraak, doet wat nodig is (informed consents, beveiligd opslaan data, anonimiteit,…) opdat het in orde zou zijn. Daar hoeft geen aanvraag te worden gedaan. De promotor treedt op als ‘ethische adviseur’.

Ethische commissie PSW

Marthe Versichelenprijs

Het Marthe Versichelenfonds bekroont jaarlijks de beste masterproef in de vijf masteropleidingen van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
Aan deze bekroning is een geldprijs verbonden van € 600 per masteropleiding.

De laureaten worden gelauwerd op de plechtige proclamatie.

Vlaamse Scriptieprijs

Share your knowledge! Win € 2.500 met je scriptie!

De Vlaamse Scriptieprijs wil jou helpen om je eindwerk te verzilveren. Laat jij het resultaat van dat harde werk ook liever niet in de kast wegkwijnen? Stuur dan je bachelor- of masterproef samen met een vlot leesbaar artikel in via scriptieprijs.be en maak kans op € 250 tot € 2.500 en heel wat persaandacht. Sowieso komt je werk in de online Scriptiebank terecht, een visitekaartje voor je beginnende carrière!

Inschrijven kan t.e.m. 5 oktober - Meer informatie op www.scriptieprijs.be

Volg de Vlaamse Scriptieprijs op facebook.com/scriptieprijs en twitter.com/scriptievzw

Nuttige info

- Facultair Onderwijs-en Examenreglement (FOER)