Masterproef

Praktische Info

registreren Masterproef: https://artemis.ugent.be/masterproef2017/

FOER

  • De masterproef wordt ingediend zowel in elektronische vorm via de Masterproef-module op Minerva (PDF-formaat) als in hard copy (drie exemplaren, duurzaam ingebonden - géén losse bladeren) bij de Facultaire Studentenadministratie, Universiteitstraat 8
  • Enkel registreren via Artemis als u al bent ingeschreven als student + correct studiejaar aanduiden
  • Dit is elk AJ een nieuwe database, bissers dienen zich opnieuw te registreren in Artemis.
  • Studenten die NIET geregistreerd zijn in Artemis, kunnen NIET indienen!
  • Het uitgeprinte certificaat uit de masterproefmodule (bij upload in minerva) moet afgegeven worden samen met de hard copy (drie exemplaren) van uw masterproef en geldt als bewijs voor het elektronisch indienen.
  • De titel op het manuscript moet identiek zijn met ingediende titel op OASIS.
  • De aangestelde commissaris worden t.g.t. vermeld op Artemis.

Studenten die conform het facultair reglement hun definitieve titel NIET hebben ingediend op de deadline en NIET geregistreerd zijn in Artemis worden voor de masterproef uitgesloten voor deelname aan de zittijd.

(link infobrochure)

 

Formulieren

formulier inzagerecht

voorblad masterproef: zie minerva - masterproef module - documenten

Data indienen masterproef

Voor het indienen van de Masterproeven (op de FSA: 8u30 - 16u30)

  • Vervroegde eerste zittijd: op 14 december 2017 (alle Masters), de mondelinge verdedigingen worden door de vakgroep medegedeeld via Minerva.
  • Eerste zittijd: op 18 mei 2018 (Alle Masters), de mondelinge verdedigingen worden door de vakgroep medegedeeld via Minerva.
  • Tweede zittijd: 17 augustus 2018 (Alle Masters), de mondelinge verdedigingen worden door de vakgroep medegedeeld via Minerva.

Enkele belangrijke data

Overzicht van de belangrijkste data / deadlines